Zapomniałeś hasła? Zarejestruj się!
KOSZYK
W tej chwili koszyk jest pusty
wg. alfabetu - tytuły
0-9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Y Z
wg. alfabetu - wykonawcy
0-9 A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W Y Z
Pobierz spis txt Pobierz spis pdf

POLSKIE ZAGRANICZNE WSZYSTKIE 1960 1970 1980 1990 2000 ballady biesiadne country dance disco disco polo dziecięce eurowizja filmowe folk francuskie instrumentalne ludowe niemieckie poezja śpiewana pop religijne rock swing świąteczne włoskie wojskowe
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym serwisie? Wpisz swój adres e-mail:


Regulamin sklepu internetowego aranze.pl

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę "ARANŻE.PL" za pośrednictwem swojego sklepu internetowego pod adresem http://www.aranze.pl, w zakresie sprzedaży i produkcji podkładów i aranżacji muzycznych.I. Rodzaj i zakres świadczonych usług

1. Produkcja i sprzedaż podkładów i aranżacji muzycznych w formacie mp3.
2. Za podkłady i aranżacje muzyczne rozumie się instrumentalne wersje piosenek bez linii melodycznej. Takie utwory nazywane są popularnie  również jako "aranże" albo "podkłady".

II. Użytkownicy/Klienci

1. Za Użytkownika (zwanego także Klientem) sklepu aranze.pl uznaje się osobę, która przeszła proces rejestracji w serwisie.
2. Rejestrując się w sklepie aranze.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych za pośrednictwem strony aranze.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez firmę“ARANŻE.PL”. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
4. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci sklepu aranze.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu aranze.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

III. Zamówienia

1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych podkładów muzycznych ze sklepem aranze.pl
2. Zamówień dokonuje się za pomocą Koszyka i zawartej w nim opcji "Złóż zamówienie".
3. Warunkiem dokonania zamówienia jest przejście procesu rejestracji w sklepie i bycie. zalogowanym Użytkownikiem w trakcie zakupu.
4. Podanie nieprawidłowych danych, w tym adresu e-mail, może spowodować niedostarczenie przesyłki za co firma "ARANŻE.PL" nie ponosci odpowiedzialności.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
6. Ceny utworów podane na stronach sklepu aranze.pl są cenami brutto.

IV. Płatności i realizacja zamówień

1. Za utwory w sklepie można płacić:
- przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sklep aranze.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję;
- punktami zebranymi za wcześniejsze zakupy - Za zakup każdego utworu z oferty sklepu aranze.pl Użytkownik otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. Za każdą wydaną złotówkę w sklepie aranze.pl Klient otrzymuje 10 punktów. Każde zdobyte 100 punktów można wymienić na 1 złotówkę do wydania w sklepie. Aktualna liczba zebranych punktów wyświetlana jest po zalogowaniu w górnym menu Użytkownika. Wartości punktowe podane są na stronach ze szczegółami danego utworu. Ponadto podczas składania zamówienia Klient ma podgląd ile musi wydać punktów aby zakupić dany utwór.
2. Klienci spoza Polski mogą dokonywać płatności kartami kredytowymi, lub przelewem bankowym.
3. Realizacja przyjętego zamówienia następuje w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie "ARANŻE.PL".
4. Zamówienie zostaje anulowane, jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, nie wpłynie na konto "ARANŻE.PL" należność z tego tytułu.
5. Użytkownicy sklepu aranze.pl mają możliwość śledzenia aktualnego statusu zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto. O wszelkich zmianach są dodatkowo powiadamiani drogą mailową. Więcej o statusach zamówienia w następnym rozdziale.
6. Realizacja zamówienia odbywa się zgodnie z opcją wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. Są dwie możliwości:
- przez przesłanie utworów na adres mailowy Klienta
- przez udostępnienie utworów do pobrania na serwerze
7. Na życzenie Klienta może zostać wystawiony rachunek, który zostanie wysłany listem poleconym na adres wpisany podczas rejestracji Użytkownika. Opcja rachunku jest dostępna podczas składania zamówienia.

V. Statusy zamówienia

1. Zalogowani Użytkownicy sklepu aranze.pl w "Historii zamówień" mogą sprawdzić na jakim etapie jest realizacja zamówienia.
2. W zależności od wybranej formy realizacji zamówienia formy płatności, podstawowe nazwy statusów to:
a) "Nowe" - nowa transakcja,oczekiwanie na zapłatę,
b) "Anulowane" - transakcja została anulowana,
c) "Zapłacone" - należność została zaksięgowana na koncie, transakcja oczekuje na realizacje,
d) "Zapłacone/Gotowe do pobrania" - należność została zaksięgowana na koncie, zamówienie czeka na pobranie z serwera,
e) "Zapłacone/Wysłane" - należność została zaksięgowana na koncie, zamówienie zostało wysłane na adres mailowy Klienta.

f) "Zrealizowane" - transakcja została zrealizowana.

VI. Prawa i obowiązki Klienta

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, w tym Prawa Autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Jakakolwiek forma rozpowszechniania utworów zakupionych w sklepie aranze.pl (udostępnianie w internecie, odsprzedaż, wymiana) jest prawnie zabroniona.
3. Z chwilą gdy Klient złożył zamówienie w sklepie aranze.pl, oświadcza, że przesłuchał demo zamawianych aranży i nie ma zastrzeżen do ich formy i wykonania.

VII. Odpowiedzialność właściciela sklepu aranze.pl

1. Firma "ARANŻE.PL" nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu aranze.pl, które mogą wpłynąć na niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, jeśli jest to spowodowane:
- działaniem osób trzecich, w tym dostawców i operatorów telekomunikacyjnych,
- przerwami w zasilanie elektryczne,
- szkodami spowodowanymi przez wirusy komputerowe itp. aplikacje
2. "ARANŻE.PL" zastrzega sobie prawo do przerw w realizowaniu usług oraz działania strony w celu przeprowadzenia niezbędnych modyfikacji, napraw, konserwacji sprzętu.
3. "ARANŻE.PL" zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. "ARANŻE.PL" zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie opublikowania ich na stronie sklepu aranze.pl.
5. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań firmy "ARANŻE.PL". Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla "ARANŻE.PL".

6. “ARANŻE.PL” działa na mocy umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS zawartej 20 października 2009 roku.

wyszogrodzki.com stat